Korpus Wsparcia Seniorów

Korpus Wsparcia Seniorów - zachęcamy do kontaktu

wspieraj seniora

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie informuje, że planuje realizację Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie miasta Łuków oraz realizację usług poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

W ramach programu zakłada się realizację wsparcia w ramach dwóch modułów:

Moduł I

  1. W realizację Modułu I będą zaangażowani wolontariusze przez codzienne świadczenie pomocy osobom potrzebującym wsparcia.
  2. Usługa wsparcia obejmuje: wsparcie społeczne, psychologiczne i wsparcie w czynnościach dnia codziennego.
  3. Pracownik ośrodka ustali z seniorem zakres wsparcia oraz termin pierwszej wizyty w miejscu zamieszkania w celu zweryfikowania zgłaszanej potrzeby.
  4. Po odbytej wizycie pracownik ośrodka określi szczegółowy zakres i termin świadczenia usługi wsparcia.

Moduł II

W ramach Modułu II seniorom zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wraz z obsługą systemu u wybranego realizatora usługi dla 53 seniorów z Miasta Łuków. Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z usługą operatora pomocy (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) - w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie  się z centrum monitoringu. Dyspozytor centrum - ratownik medyczny podejmie decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej lub wezwać służby ratunkowe.

Osoby zainteresowane udziałem w programie zapraszamy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu uzyskania bliższych informacji.

Informacje o projekcie

dofinansowanie plakat 23062022

     KORPUS WSPARCIA SENIORÓW OPIEKA NA ODLEGŁOŚĆ

         Miejski Ośrodek  Pomocy Społecznej w Łukowie informuje, że realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 - Moduł II „Opieka na odległość”, finansowany ze środków  Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.W ramach programu 50 seniorów z Miasta Łuków otrzyma bezpłatnie „opaskę bezpieczeństwa”, która będzie połączona z usługą operatora pomocy (24 h na dobę, siedem dni  w tygodniu) – w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie  się z centrum monitoringu. Dyspozytor centrum - ratownik medyczny podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej lub wezwać służby ratunkowe.

Program adresowany jest do seniorów w wieku 65 lat i więcej, mieszkających na terenie Miasta Łuków.

Korpus Wsparcia Seniora

wspieraj logo

Miasto Łuków realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19. Ze wsparcia w ramach Programu mogą skorzystać mieszkańcy Miasta Łuków w wieku 65 lat i więcej.

Moduł II Opieka na odległość

W ramach Programu seniorom w wieku 65 lat i więcej może zostać udzielona pomoc w postaci teleopieki na odległość przy wykorzystaniu tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych                 w co najmniej trzy z następujących funkcji:

● przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS

● detektor upadku

● czujnik zdjęcia opaski

● lokalizator GPS

● funkcje umożliwiające komunikowanie się centrum obsługi i opiekunami

● funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe.

Udział w Programie jest bezpłatny

Senior może zgłosić chęć skorzystania z pomocy wypełniając formularz zgłoszeniowy (druk w załączeniu) i złożyć osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łukowie              w godzinach od 7.30 do 15.30 za pośrednictwem poczty na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie ul. Zdanowskiego 15, 21-400 Łuków lub za pośrednictwem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem osoby do objęcia pomocą.

Zapraszamy do udziału w Programie.